top of page

Projecten

Project Junior High School (start in 2024)

Aanleiding starten project

In 2020 kondigde de Keniaanse regering aan dat het schoolsysteem zou worden aangepast. Ze stappen over op het Finse systeem. In Finland is er een soort middenschool, de kinderen volgen zes jaar primair onderwijs – van zes tot twaalf jaar ongeveer – en daarna drie jaar junior highschool. De kinderen die in 2023 in grade 6 zaten, zijn de eersten die op hun twaalfde al naar het vervolgonderwijs gaan: junior high school.  Voor deze kinderen is er ‘verplicht’ secundair onderwijs. 

Volgens de medewerkers van Oloo’s school betekent dit feitelijk het einde  van hun onderwijsloopbaan. Zij zijn te jong om buiten Kibera naar school te gaan nog afgezien van de investering die dit van hun ouders vraagt. Ouders zullen daar niet voor kiezen en ‘verplicht’ voor alle kinderen is dan ook een fabeltje. 

 

Geplande uitvoering

Het schoolteam heeft besloten zelf een Junior High School te starten in januari 2024. De kinderen blijven dan nog drie jaar in hun vertrouwde omgeving en eigen huis wonen. Ze kunnen dan nog een aantal jaren de geborgenheid, gezelligheid en ondersteuning van Oloo’s Children Centre ervaren. En dan is er veel meer zekerheid dat ze nog een paar jaar onderwijs krijgen. 

Voor de school betekent dat wel een opgave en een aantal belangrijke veranderingen. Er worden andere en meer vakken op een hoger niveau gegeven waarvoor vakdocenten nodig zijn die er nu niet zijn. Op dit moment is er nog geen extra ruimte nodig. Er is ruimte binnen de school omdat de klassen grade 7 & 8 eindigen. Over twee jaar komt er een extra groep waarvoor extra’s nodig is: ruimte, meubilair et cetera. 

Judy Oloo heeft bij de Keniaanse overheid een aanvraag gedaan voor het mogen inrichten van een Junior High School. Het verzoek is afgewezen; de school is daarvoor onvoldoende geëquipeerd. Als de inrichting er wel is kunnen ze het onderwijs gaan aanbieden. In de praktijk betekent dat ze ook nu kunnen gaan aanbieden want het alternatief is dat de kinderen niet naar school gaan en door de wijk gaan dwalen. Ze mogen geen examens afnemen en dat hebben de kinderen weer nodig voor het volgen van senior high school.   

We gaan de school helpen met de inrichting van het gebouw en zorgen voor de benodigde middelen. Nodig zijn (tussen haakjes wat de begrote kosten zijn¹):

Op zeer korte termijn:

  • Een science lokaal (kosten 175.000 KS is € 998) 

  • Een computerlokaal met apparatuur (kosten 80.000 KS is € 456)

 

Op middellange termijn

  • Vier extra leraren voor verschillende vakken, maar niet fulltime (Kosten ongeveer per maand 40.000 KS per maand is € 228 per maand)  

  • Veertig stoelen en tafels voor de extra klas (kosten ongeveer 40 x 1500 KS is € 342) 

  • Veertig lockers (kosten 40 x 2000 KS is € 456)

  • Voor de kinderen zelf (kosten uniformen 40 x 1500 is € 342) 

  • Nieuwe boeken (kosten 1350 KS- 40 x 8 is € 308)

 

Het Eindresultaat

Het resultaat is dat Oloo’s Children Centre een afdeling Junior High School kent waar ook de erkende examens worden afgenomen naar de al langer bestaande afdeling primair onderwijs. 

Als Stichting zetten we ons in voor extra inkomsten zodat deze uitgaven niet ten koste gaan van de ondersteuning voor de lunches die wij regulier al doen. 

¹  Op het moment van schrijven is de koers van de Keniaanse Shilling 0,0057 Euro 

Project Sponsoring collegegeld (2024)

Aanleiding starten project

December 2023 heeft zoals elk jaar groep acht van Oloo Children Centra examen gedaan voor het behalen van het Kenya Certificate of Primary Education (KCPE), noodzakelijk voor toegang tot het vervolgonderwijs. Maar liefst dertig kinderen van Oloo’s school zijn daarvoor met goede cijfers geslaagd. Dat betekent in principe toelating tot het vervolgonderwijs. Van die groep van dertig was er echter slechts een leerling die door loting een overheidsbeurs toegekend kreeg. Voor 29 anderen zou dit betekenen ‘einde onderwijsloopbaan’ en eigenlijk weinig of geen kans op ooit een baan buiten Kibera. Voor deze zeer gemotiveerde en leergierige kinderen betekent dit dat ze in de toekomst net als zoveel bewoners van Kibera in hun onderhoud moeten voorzien door links en rechts wat te ‘schnabbelen’. Hun kinderen zijn dan opnieuw weer afhankelijk van de inzet van goedwillende medebewoners als Judy Oloo en Billy Wasonga. 

 

Uitvoering 

De kinderen die geslaagd zijn krijgen altijd een plaats toegewezen op een ‘boarding school voor voortgezet onderwijs’, die zonder beurs voor deze kinderen (ouders) onbetaalbaarheid is. 

Het vervolgonderwijs is in ieder geval altijd buiten Kibera en meestal ook buiten Nairobi. Onderwijs wordt verzorgd in kostscholen. Dat betekent naast kosten voor reisgeld, kleding, uniform en kosten voor benodigdheden als een matras, een emmer, wasbak en leermiddelen ook schoolgeld betalen. Voortgezet onderwijs is niet graties. In december hoorden we dat de kinderen ongeveer 3oo euro schoolgeld per jaar moeten betalen. Voor de ouders van deze kinderen, vaak de moeders, is dit echt niet op te brengen. Als bestuurders van de Stichting Vrienden van Kibera zijn we in Nederland donateurs gaan ronselen; mensen die vier jaar lang driehonderd euro per jaar wilden betalen opdat er een kind in Kenia vervolgonderwijs kan genieten. We hebben familieleden, bekenden, collega’s aangeschreven met dit verhaal en gevraagd of zij een kind op deze wijze wilden steunen. En daar reageerden heel veel mensen positief op. Bij de start van het schooljaar konden we voor 23 leerlingen de ‘schoolfee’ betalen en zij konden starten met hun vervolgonderwijs!

 

Het Eindresultaat

Het eindresultaat is dat 23 kinderen zijn gestart met vervolgonderwijs. We hopen natuurlijk dat er nog meer komt zodat ook de laatste zes kunnen beginnen.

unnamed_edited.jpg

Project voedselvoorziening (2022-2023)

 

Aanleiding starten project
We zijn dit project in november 2022 gestart om te komen tot lagere kosten voor het voedsel
dat dagelijks op de school aan de kinderen verstrekt wordt (lunches, extra snacks). Een
manier om daarin te voorzien is een contract afsluiten met een lokale voedselleverancier,
die garant staat voor de levering van het voedsel dat nodig is. En die alles in een keer kan
leveren voor een acceptabele prijs.

 

Uitvoering
Om goed zicht te krijgen op de totale uitgaven voor het voedsel en wat er nodig is hebben
Billy Wasonga, als medewerker van de school, en Lieke Aarninkhof vanuit het bestuur
gedurende drie maanden in kaart gebracht wat er gekocht wordt en hoeveel er uitgegeven
wordt. De kosten bleken ongeveer 200000 KES = 1479 euro per maand.
Met een lijst van voeding die nodig is per maand, is Wasonga in de eerste maanden van 2023
in de omgeving van Kibera op zoek gegaan naar een leverancier die dat kan leveren voor een
acceptabele prijs en heeft er een gevonden.
Om grootschalig in te kopen was ook extra opslagruimte nodig binnen de school. Daarvoor is
een kamer vrijgemaakt.


Het eindresultaat
In maart 2023 is de ‘whole sale levering’ gestart voor een maandelijks bedrag van 129350
KES = 955 euro. Dat betekent een besparing van ongeveer 524 euro per maand.
De inventarisatie heeft tevens duidelijk gemaakt dat er relatief veel geld naar de wijze van
voedselbereiding gaat: weken (van bonen) en koken op houtskool. Nog onderzocht wordt of
dat op een andere, goedkopere manier kan.

bottom of page