top of page

Kibera

Oloo Children Centre staat in Kibera, de grootste sloppenwijk van Nairobi. Het aantal inwoners van Kibera is moeilijk precies aan te geven, maar genoemd wordt twee miljoen waaronder 500.000 kinderen. De bevolkingsdichtheid is groot en relatief veel verweesde kinderen vinden daar hun woonplek. 
De wijk bestaat al sinds begin twintigste eeuw. Keniaanse soldaten die terugkeerden van de eerste wereldoorlog werden door het Britse koloniale bewind beloond met een huis in dit gebied en die nederzetting is gigantisch uitgegroeid. Toen Kenia in 1963 onafhankelijk werd, verbood de regering wonen in Kibera maar toch zijn er altijd mensen blijven wonen. Te hoge huurprijzen van de bestaande woningen heeft tot de bouw van veel sloppenwoningen geleid. Omdat het officieel geen woongebied is, worden er door de overheid geen scholen gebouwd en ontbreekt een wegennet waardoor veel huizen alleen te voet te bereiken zijn. 
Die omstandigheden maken dat er inmiddels veel privéscholen voor primair en voortgezet onderwijs zijn gebouwd en geopend. Oloo Children Centre is zo’n school in een van de deelwijken van Kibera.

bottom of page