top of page

Geschiedenis

Judy Oloo, oprichtster en directeur van de school, woont zelf in Kibera, de (sloppen)wijk waar de school staat. Zij zag in haar omgeving veel kinderen die niet naar school gaan omdat er in Kibera officieel geen door de overheid bekostigd onderwijs (public school) is. Ze is gestart met een schooltje voor kinderen uit haar omgeving waarvan ze wist dat de ouders niet de (reis) kosten konden maken die nodig zijn om naar school te gaan. Ze wilde die kinderen helpen en ‘laten leren’.  Ze gaf op dat moment zelf nog les in een andere school.  Judy is begonnen met dertig kleuters in een kleine ruimte die ze in de omgeving vond. De kinderen waren 3, 4 en 5 jaar. Kinderen worden vanzelf ouder en toen ze meer ruimte kreeg, konden deze kinderen op school blijven en groeide de school eigenlijk vanzelf door mond op mond reclame, broertjes en zusjes et cetera. Voorjaar 2021 zitten er 372 kinderen op school.

Leerlingenpopulatie januari 2021 
 

Voorschoolse opvang: 36 kinderen 
Pre-primary 1: 34 kinderen 
Pre-primary 2: 38 kinderen 
Grade 1-36* 
Grade 2-34 
Grade 3-36 
Grade 4-36 
Grade 5-34 
Grade 6-31 
Grade 7-29 
Grade 8-28  

*Grade 1 is vergelijkbaar met de Nederlandse groep 3 in het primair onderwijs. Kinderen in Kenia zitten tot hun veertiende in het primair onderwijs.

bottom of page